Hotline mua hàng 087.997.9997

Xây dựng Cấu hình PC

0

Giỏ hàng

DANH MỤC SẢN PHẨM

LINH KIỆN MÁY TÍNH
Màn hình Máy Tính
GAMING GEAR
Tin Công Nghệ Tin Công Ty Bảo Hành Thủ thuật máy tính

0 1.096

Trên hệ điều hành Windows các phím tắt trên bàn phím được ra đời nhằm mang lại cho người dùng sự tiện lợi, nhanh chóng trong quá trình sử dụng máy tính thay vì phải sử dụng chuột, vậy bạn biết được bao nhiêu phím tắt hữu ích trên hệ điều hành Windows?
Hôm nay hãy cùng PC MARKET tìm hiểu về 40 PHÍM TẮT DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG WINDOWS (Giúp bạn tiết kiệm 60% thời gian làm việc trên máy tính)


🎯Với tổ hợp Phím Ctrl 

𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗖: Sao chép đối tượng đã chọn
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗫: Cắt (Cut) đối tượng đã chọn
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗩: Dán (Paste) đối tượng đã chọn
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗭: Quay lại thời điểm trước đó (Undo)
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗔: Chọn tất cả.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗶́𝗺 di chuyển (➡️/⬅️/⬆️/⬇️): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗶́𝗺 di chuyển (➡️/⬅️/⬆️/⬇️): Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗘𝘀𝗰: Mở Start Menu, thay thế phím Windows.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗧𝗮𝗯: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + 𝗧𝗮𝗯: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗙𝟰: Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗔𝗹𝘁 + 𝗧𝗮𝗯: Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + 𝗘𝘀𝗰: Mở Task Manager
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗘𝘀𝗰: Mở Start menu
𝗔𝗹𝘁 + 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗙𝟰: Đóng một chương trình.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗧𝗮𝗯: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy
𝗔𝗹𝘁 + 𝗘𝘀𝗰: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗻𝗵𝗮̂́𝗻 𝗰𝗵𝘂𝗼̣̂𝘁: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bảng từ mục lục.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗙𝟴: Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗽𝗵𝗶́𝗺 𝗺𝘂̃𝗶 𝘁𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗮́𝗶: Quay lại trang trước.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗽𝗵𝗶́𝗺 𝗺𝘂̃𝗶 𝘁𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̉𝗶: Đi về trang phía sau.
𝗔𝗹𝘁 + 𝗽𝗵𝗶́𝗺 𝗰𝗮́𝗰𝗵: Mở menu shortcut cho cửa sổ hiện hành.
𝗕𝗮𝗰𝗸𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.
𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁: Giữ phím này khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang để không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.
𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + 𝗗𝗲𝗹𝗲𝘁𝗲: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.
𝗦𝗵𝗶𝗳𝘁 + 𝗙𝟭𝟬: Mở menu shortcut cho đối tượng đã chọn
Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,...
𝗙𝟭: Mở phần trợ giúp của một phần mềm.
𝗙𝟮: Đổi tên đối tượng đã chọn
𝗙𝟯: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.
𝗙𝟰: Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của My Computer.
𝗙𝟱: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.
𝗙𝟲: Di chuyển xung quanh các phần tử của màn hình trên một cửa sổ hay trên desktop
𝗙𝟭𝟬: Truy cập vào thanh Menu của ứng dụng hiện hành
𝗧𝗮𝗯: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.


🎯Với phím Windows:
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀: Mở hoặc đóng menu Start
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸: Mở cửa sổ System Properties.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗗: Ẩn/hiện màn hình desktop.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗠: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗘: Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗙: Tìm kiếm chung.
𝗖𝘁𝗿𝗹 + 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗙: Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗙𝟭: Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành/
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗟: Khóa màn hình máy tính
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗥: Mở cửa sổ Run.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗨: Mở Ease of Access Center trong Control Panel.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗔: Mở Action center
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗖: Mở Cortana trong chế độ nghe
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗔𝗹𝘁 + 𝗗: Hiển thị, ẩn ngày giờ trên máy tính.
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗜: Mở Settings
𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 + 𝗣: Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài)


TIN LIÊN QUAN